Kết nối

Dùng CPU đào
minerd -a cryptonight -o stratum+tcp://croat.mpool.us:3333 -u YOUR_WALLET_ADDRESS -p x
Click download phần mềm
Trau xanh dùng phần mềm ccminer
ccminer -o stratum+tcp://croat.mpool.us:5555 -u YOUR_WALLET_ADDRESS -p x
Click download phần mềm
Trau đỏ dùng phần mềm Claymore GPU Miner
NsGpuCNMiner -xpool stratum+tcp://croat.mpool.us:5555 -xwal YOUR_WALLET_ADDRESS -xpsw x -allpools 1
Click download phần mềm

Tạo ví CROAT Coins

Apps Androis

Click vào đây

Apps Macos

Click vào đây

Apps Window

Click vào đây
Xem thêm thông tin tại website http://croat.cat/

Bình chọn cho website lên sàn sớm

Lưu ý anh em : Vui lòng bình chọn để nó được lên sàn sớm sớm. Để mình đào không phí công